0:02:54
Bližšie, vždy bližšie Elena Krupskaja
Pieseň "Bližšie, vždy bližšie" (Ближе, всё ближе) vyjadruje túžbu po Božej blízkosti a obdiv nášho Spasiteľa, Pána a Kráľa. Je to vyjadrenie dôvery v jeho lásku a prejav túžby skloniť sa pred ním v pokore, a prinies ...
Video
KrupskaE_Blizsie-vzdy-blizsie.mp4
Downloads

                    Video - [480p] MP4 21MB
© 2012 www.3an.sk