0:02:29
Ježiš je spása Fountainview Academy
Pieseň o záchrane - spáse, ktorú ponúka Ježiš Kristus.
Pieseň víťazstva.

Fountainview Academy. Seventh Day Adventist Church in Canada.
Natočené v Prahe.
Video
Jezis_je_spasa.mp4
Downloads

                    Jezis_je_spasa.mp4
Komentáre
                    pridaj komentár
Jirka 2016-11-12 11:30:17
      Chvála Pánu Ježíši, moc pěkná píseň, která se dotýká srdce. Děkuji Pane Ježíši.
Michal 2016-12-31 00:10:45
      Praise the Lord for the young people who share their gifts!
© 2012 www.3an.sk