0:02:29
Ježiš je spása Fountainview Academy
Pieseň o záchrane - spáse, ktorú ponúka Ježiš Kristus.
Pieseň víťazstva.

Fountainview Academy. Seventh Day Adventist Church in Canada.
Natočené v Prahe.
Video
Jezis_je_spasa.mp4
Downloads

                    Jezis_je_spasa.mp4
© 2012 www.3an.sk