0:2:06
27.9.2018
Pane, veď nás ako pastier Mirielle Enriquez
Sledujte pieseň na námet 23. Žalmu v podaní Mirielle Enriquez.

Mirielle Enriquez pochádza z Kalifornie, USA. Oslavovať Pána piesňou začala keď mala 2 a pol roka. V čase nahrávky mala asi 5 rokov.
0:4:16
24.4.2017
Cez to všetko Sandra Entermann
Prežívate obdobie skúšok, sĺz a trápenia? Máte otázky o zajtrajšku?
Ako sa môžete naučiť spoliehať na Božie slovo?
Načerpajte útechu a povzbudenie zo slov tejto piesni v sólovom podaní Sandry Entermann.

Sandra Entermann žije a ...
0:04:07
30.3.2017
Deň čo deň Fountainview Academy
Pieseň o tom, ako nestratiť sladkú útechu viery, ako čeliť skúškam a dôverovať nebeskému Otcovi vo viere, že každý deň nám dáva to najlepšie: bolesť i potešenie, drinu i odpočinok, pokoj...

Fountainview Academy. Seventh Day Adve ...
0:02:29
8.7.2016
Ježiš je spása Fountainview Academy
Pieseň o záchrane - spáse, ktorú ponúka Ježiš Kristus.
Pieseň víťazstva.

Fountainview Academy. Seventh Day Adventist Church in Canada.
Natočené v Prahe.
0:01:46
25.2.2016
Celou cestou ma vedie môj Spasiteľ Christian Berdahl
Povzbudivá pieseň o Ježišovom vedení v živote človeka.

Christian Berdahl je medzinárodný spevák a rečník, a prezident Shepherds Call Ministry. http://www.shepcall.com/. Vo svojej práci sa zameriava hlavne na hudbu a jej pozitívne i n ...
00:02:06
27.3.2015
Žiadna priepasť skupina Sens
Pieseň "Žiadna priepasť" (Nici o prapastie) vyjadruje túžbu nasledovať Pána Ježiša za každú cenu.
Nič ma nemôže zastaviť na ceste k Spasiteľovi.


Sens je adventistická skupina z Rumunska, ktorá spieva piesne acapella na rôzne ...
00:04:02
27.3.2015
Ježiš sa vracia Spevácky zbor Cluj
Pieseň "Ježiš sa vracia" (Isus revine) ospevuje slávnostné momenty pri Ježišovom druhom príchode.
Koniec utrpenia, radosť zo spasenia, vyslobodenie.

Pieseň je v podaní Speváckeho zboru Cirkvi adventistov z mesta Cluj (Koložvár), Rum ...
0:04:22
13.2.2015
Tu na Zemi... Reménység Férfikórus
Pieseň "Tu na Zemi..." (Itt a földön) vyjadruje túžbu po nebeskom domove, ktorý Ježiš pripravil tým, ktorí ho milujú. Tu na Zemi sme iba pútnikmi...

Natočené na úpätí Olivovej hory v približnej lokalite Getsemanskej záhrady, kto ...
0:02:54
25.12.2014
Bližšie, vždy bližšie Elena Krupskaja
Pieseň "Bližšie, vždy bližšie" (Ближе, всё ближе) vyjadruje túžbu po Božej blízkosti a obdiv nášho Spasiteľa, Pána a Kráľa. Je to vyjadrenie dôvery v jeho lásku a prejav túžby skloniť sa pred ním v pokore, a prinies ...
0:04:14
18.12.2014
Kedy prídeš Reménység Férfikórus
Pieseň "Kedy prídeš" (Mikor jössz el) vyjadruje túžbu človeka po stretnutí so Spasiteľom pri jeho druhom slávnom príchode. Ježiš zasľúbil, že príde skoro a na jeho sľuby sa dá spoľahnúť.

Natočené z Olivovej hory s pohľadom ...
0:04:39
18.12.2014
Bez teba, Ježiš môj Reménység Férfikórus
Pieseň "Bez teba, Ježiš môj" (Nélküled Jézusom) vyjadruje ľútosť nad životom bez Ježiša. Je to spievaná prosba o odpustenie a očistenie, umocnená túžbou po zmene života: Ukáž mi cestu, chcem Ťa verne nasledovať.

Mužský zbo ...
0:03:59
3.12.2014
Ó, koľko túžob vzniká Barabás Zsolt-Adorján
Pieseň "Ó, koľko túžob vzniká" (Ó, mennyi vágy kél) je zaradená v maďarskom adventistickom spevníku pod č. 486.
Nahrávku piesne sprostredkoval rumunský server BizakodoElet.ro.

Barabás Zsolt-Adorján je kazateľom Cirkvi adventisto ...
0:09:59
12.12.2013
Odhalený Sarah Draget
Slová tejto piesne odhaľujú satanovu lož "nezomriete" na základe ktorej sa naša zem ocitla vo vzbure proti Bohu. Predstavujú Ježiša ako nášho záchrancu a jeho pravdu, ktorá ľudí oslobodzuje. Základné biblické pravdy (nesmrteľnosť ...
0:08:12
12.12.2013
Pamätaj Sarah Draget
Pieseň o krásnych chvíľach odpočinku, ktoré ponúka siedmy deň - sobota, o požehnaní Božích prikázaní, o trpezlivosti svätých, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. No na druhej strane pieseň odhaľuje odveký bo ...
0:03:42
12.12.2013
Jak jelen žádá čerstvé vody Harmony-Quartet
"Sionská" pieseň na tému 42. Žalmu: "Ako reve jeleň za potokmi vody, tak reve moja duša k tebe, ó, Bože" v podaní nemeckej skupiny Harmony-Quartet.

Skupina Harmony-Quartet vznikla v r. 1991, v súčasnom zložení pôsobí od roku 2003.
...
0:01:31
3.11.2013
Komu mám dať svoje srdce? skupina Sens
Sens je adventistická skupina z Rumunska, ktorá spieva piesne acapella na rôzne biblické témy.
0:01:40
11.10.2013
Krásny je deň svätej soboty skupina Sens
Sens je adventistická skupina z Rumunska, ktorá spieva acapella.
Motto skupiny je: "Keďže všetko vychádza z myšlienky, a myšlienka sa môže stať zákonom, SENS je zárukou zrodu dobrých myšlienok v ľudskej mysli."
http://www.acapella-s ...
0:02:16
11.10.2013
Skončí príbeh tejto Zeme Ľudo Vladár
Ľudovít Vladár (pôvodom zo Slovenska) je známy svojou duchovnou hudbou, ktorá prináša povzbudenie a posilu. Chváli Boha piesňami už od šesťdesiatych rokov. Takmer tridsať rokov spieval s vokálnou skupinou Jaspis. Pieseň „Skončí p ...
0:03:15
29.9.2013
Ako Ježiš Fountainview Academy
Fountainview Academy. Seventh Day Adventist Church in Canada.
České titulky, překlad Marek Walach, Studio Maják 2013
0:01:55
24.9.2013
Ty si mojou skrýšou Golden Angels
Okteto YOU ARE MY HIDING PLACE z albumu "Harmony of Testimony" naspievala Juhokórejská skupina "Golden Angels" na motív Žalmu 32 a 56.
Spievajú: Jin Woo Kim, Young Kwang Choi, Da Hye Kang, Uugandelbee Ulzii, Jemima Evangelio, Ji Eun Choi, Chien ...
0:04:19
24.9.2013
Vydrž ešte chvíľu King´s Heralds
Mužské kvarteto "Hold On a Little Longer" na tému Mat. 24. kapitoly od skupiny King´s Heralds bolo natočené na Voice of Prophecy (VOP) Family Reunion v r. 2009.
Spievajú: Don Scroggs – 1. Tenor; Jerry Patton - 2. Tenor; Steve Laing - Barit ...
0:04:26
0:03:33
1:00:55
20.3.2012
Koncert - Košice 2012 Rachel Hyman
Záznam z koncertu a svedectva Rachel Hyman z USA, z 13. marca 2012 v Košiciach. Rachel je pôvodom židovka, stala sa kresťankou - adventistkou. Hovori o svojej dosť dramatickej skúsenosti obrátenia a spieva židovské piesne a žalmy.
Ivrit
0:07:32
11.12.2011
Od otroctva ku slobode - koncert speváckeho zboru
Iz42:10 Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu od konca zeme, tí, ktorí sostupujú na more, i jeho náplň, ostrovy aj ich obyvatelia!

Dňa 05.11.2011 sa v priestoroch modlitebne v Banskej Bystrici uskutočnil koncert pod názvom ,Od ...
slovenčina

1. z 1 strán (25 zázn.)             Počet záznamov na jednu stranu:
© 2012 www.3an.sk